divider

За нас

separator

Адвокатска кантора „Кузманов, Ценков и Виденова” е основана през 2013 година от Симеон КузмановЛъчезар Ценков и Габриела Виденова като правоприемник на юридическа кантора „АМЦ”, която е учредена в началото на 90-те години от юристите Цвената Тошева и Мариан Каменов.

„АМЦ” има огромен, близо двадесет годишен опит, в сферата на недвижимите имоти, облигационите отношения, трудовите и семейно-наследствените правоотношения. Също така в сферата на гражданското и административното представителство пред различните съдебни и административни органи в република България.

В годините на следването и непосредствено след това всеки един от нас, екипът в адвокатска кантора „Кузманов, Ценков и Виденова”, успя да натрупа значителен опит от различните сфери на правото. В процеса на нашето развитие взехме решение да убединим своите умения и усилия в една обща юридическа дейност.

Последваха множество общи работни проекти, с които решихме многобройни правни казуси. Така се стигна до решението окончателно да убединим своите сили и практически умения в създаването на една самостоятелна и млада адвокатска кантора, изпълнена със стремеж да превърнем нашия девиз „Вашият казус е нашата кауза” в реалност.

Адвокатската кантора предлага на своите клиенти широк спектър от правни услуги в сферите на Гражданското, Наказателното и Административно право.

Адвокатска кантора „Кузманов, Ценков и Виденова” се ръководи единствено от върховенството на закона, защитавайки законните интереси на своите клиенти.

Доверието между нас и клиента е най – важният елемент в нашите отношения. Доверете ни се!


separator