divider

Габриела Виденова

Юрист

separator

Габриела Виденова - Юрист

Родена в гр.София през 1987г. Завършва „Първа английска езикова гимназия” през 2006г. Бакалавър специалност „Връзки с обществеността” към Журналистическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Магистър по право (2011г.) от „Нов български университет”.

През 2012г. придобива юридическа правоспособност, а през 2013г. и адвокатска правоспособност. Съосновател и пълноправен партньор на aдвокатска кантора “Кузманов, Ценков и Виденова”.

Предишен опит :

- (септември 2012г. – май 2013г.) Юрисконсулт на „С.Г. ГРУП И ПАРТНЬОРИ” ООД (Агенция за събиране и управление на междуфирмени и клиентски просрочени вземания);

- (май 2013г. – декември 2013г.) Главен юрисконсулт на „ГРИНАТО” ЕООД (Строително-инвестиционна организация, обхващаща множество аспекти на бизнеса с недвижимо имущество).

Специализира в областтите:
Авторско право, Вещно право, Семейно и наследствено право, Облигационно и Търговко право.

Владее английски и руски език.


separator