divider

Лъчезар Ценков

Адвокат

separator

Лъчезар Ценков - адвокат

Роден в гр.София през 1987г. Завършва „Английска гимназия с преподаване на чужди езици – Йордан Радичков” гр. Видин през 2006г. Магистър по право (2011г.) от „Нов български университет”.
През 2013г. придобива юридическа правоспособност и след успешно полагане на адвокатски изпит проведен от ВАС (Висш адвокатски съвет) се вписва в Софийска Адвокатска Колегия.
През 2013г. завършва курс по дипломация – организиран от Дипломатическия институт към Министерство на външните работи на Република България.
През 2012г. Придобива сертификат IELTS – към Британски Съвет
Съосновател и пълноправен партньор на aдвокатска кантора “Кузманов, Ценков и Виденова”.

Предишен опит :
- От май, 2013г. – януари 2014 г. – Юрисконсулт, а от декември 2013 – януари 2014 по договор за правна помощ като Адвокат на „Търговска лига, национален аптечен център“ АД, „Застрахователно еднолично акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД.

- От февруари, 2013г. – януари 2014 г. – Юридически консултант, Юрисконсулт на МЦ „Биомед-99“ ЕООД, гр. Видин;

- От юни, 2011 г. – август, 2011 г. – Заместник управител, секретар на МЦ „Булмедика“, Слънчев бряг;

- От юли, 2008 г. – май 2010 г.- От юли 2008 до декември 2008 – застрахователен консултант. От януари 2009 до май 2010 – официален представител на шведска застрахователна компания “SOLID”, с посредничеството на „КОРИС България“;

- От септември, 2007 – април 2008 – Правен сътрудник – консултант, към юридически офис, занимаващ се с медицинско право. Също така, редактор и преводач към издаваното от тях списание „Медицинско право“, където имам собствена статия на тема: „ Правни и етични въпроси на генетичните изследвания“.

Специализира в областите:
Застрахователно право, Медицинско право, Търговско прао, Трудово право и ЗОП (Обществени поръчки).

Владее английски и немски език.


separator