divider

Наказателно право


Адвокатска кантора „Кузмонов Ценков и Виденова” предлага процесуално представителство пред органите на МВР, следствието и съда; съдействие и правна защита при задържане от органите на досъдебното производство; оказване на правна помощ и защита при повдигнато обвинение за извършено престъпление; съдействие и правна защита на лица, пострадали от престъпление – изготвяне на жалби до компетентните органи, предявяване на граждански искове за обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди от престъплението; обжалване на наказателни постановления по административен и съдебен ред; процесуално представителство и защита при обжалване на наказателни постановления по съдебен ред.

  • Работни езици на Адвокатската кантора – английски, немски и руски

separator